Pages

Friday, 28 May 2010

The Sciences of hadith: Rasyid Rida's Views anda Criticisms

Presenter: Ustaz Adlan Abdul Aziz
Venue: Duta Nusantara Clubhouse, Sri Hartamas, KL
Date: 28 May 2010, Friday
Time: 8PM

Untuk bahan bacaan cadangan yang ringkas berkaitan topik, saya cadangkan:

1- Fatawa Mua'sirah (Fatwa Semasa @ Kontemporari) - Dr. Yusuf al-Qaradawi - jilid 2 - soalan berkaitan Rashid Ridha dan hadith Nabi SAW disihir.

2-
Studies in Early Hadith Literature - Prof. Musthafa Azhami - satu tesis phd di Cambridge. Telah pun diterjemah dalam Bahasa Malaysia - bahagian awal buku ketika membicarakan tentang golongan yang menolak hadith.

3- Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyyah - Dr. Muhammad Mator al-Zahrani - (Bahasa Arab) - Bab 1, Fasal 3 - Bermula muka surat 47

No comments: