Pages

Thursday, 4 August 2011

Mencari Kisah Al-Quran Di Bulan Ramadhan #2

Setelah kita mendapat maklumat tentang ayat-ayat dan surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam a.s., kali ini kita akan melihat pula kisah Nabi Nuh a.s. di dalam Al-Quran.

KISAH NABI NUH A.S. DI DALAM AL-QURAN

Kisah Nabi Nuh a.s. disebutkan di dalam 10 surah dan kesemuanya3- adalah surah2 yang diturunkan sebelum Hijrah iaitu diturunkan di Mekah.


1-Surah al-A'raaf (surah ke ) bermula ayat 59 hingga 64

2-Surah Yunus (surah ke 10 ) bermula ayat 71 hingga 73

3-Surah Hud (surah ke 11 ) bermula ayat 25 hingga 49

4-Surah al-Anbiyaa' (surah ke 21 ), ayat 76 dan 77

5-Surah al-Mukminuun (surah ke 23 ) bermula ayat 23 hingga 30

6-Surah as-Syu'araa' (surah ke 26 ) bermula ayat 105 hingga 122

7-Surah al-Ankabut (surah ke 29 ), ayat 14 dan 15

8-Surah as-Soffaat (surah ke 37 ) bermula ayat 75 hingga 82

9-Surah al-Qamar (surah ke 54 ) bermula ayat 9 hingga 17

10-Surah Nuh (surah ke 71 ) - kesemua ayatnya

Selamat membaca!

No comments: