Pages

Sunday, 7 August 2011

Mencari Kisah Al-Quran Di Bulan Ramadhan #4

KISAH NABI HUD A.S. DI DALAM AL-QURAN

1. Nabi Hud a.s. diutuskan kepada Kaum yang digelar 'Aad - عاد

2. Nama Nabi 'Hud' a.s. berulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali

3. Berikut adalah surah-surah dan ayat yang mengandungi kisah Nabi Hud a.s. :

- Surah al-A'raaf (surah ke 7) bermula ayat 65 hingga 72

- Surah Hud (surah ke 11 ) bermula ayat 50 hingga 60

- Surah al-Mu'minun (surah ke 23 ) bermula ayat 31 hingga 41

- Surah as-Syu'araa' (surah ke 26 ) bermula ayat 123 hingga 140

- Surah Fusshilat (surah ke 41 ) ayat 15 dan 16

- Surah al-Ahqaf (surah ke 46 ) bermula ayat 21 hingga 25

- Surah ad-Dzariyaat (surah ke 51 ) ayat 41 dan 42

- Surah al-Qamar (surah ke 54 ) bermula ayat 18 hingga 22

- Surah al-Haaqqah (surah ke 69 ) bermula ayat 6 hingga 8

- Surah al-Fajr (surah ke 89 ) bermula ayat 6 hingga 8

No comments: