Pages

Monday, 22 August 2011

Mencari Kisah Al-Quran Di Bulan Ramadhan #7

Kisah Nabi Ibrahim a.s. di dalam Al-Quran

-Surah al-Baqarah : ayat 124-141, ayat ayat 258 dan ayat 260

- Surah Aali Imran: ayat 33, 65, 67,68 dan 95-97

-Surah al-An'aam: ayat 74-86 dan 161

-Surah Hud: ayat 69-76

-Surah Ibrahim: ayat 35-41

-Surah al-Hijr: ayat 51-60

-Surah Maryam: ayat 41-50

-Surah al-Anbiyaa': ayat 51-73

-Surah al-Hajj: ayat 26-29

-Surah as-Syu'araa': ayat 69-89

-Surah al-Ankabut: ayat 16-27

-Surah as-Soffaat: ayat 83-113

-Surah az-Dzariyaat: ayat 24-34

-Surah al-Mumtahanah: ayat 4-6

-Surah at-Taubah: ayat 114

-Surah az-Zukhruf: ayat 26

No comments: