Pages

Monday, 25 October 2010

Mutiara Wahyu II: Pembahagian Surah Yaasin

Berdasarkan pemerhatian dan kajian, ayat-ayat dalam surah ini boleh dibahagikan kepada 4 kelompok perbincangan. Setiap perbincangan adalah saling berkaitan. Bahkan kaitan antara perbincangan tersebut adalah berbentuk kesinambungan ayat yang tidak terkeluar dari ruang lingkup pembinaan Aqidah Islamiyah.

1. Rasulullah SAW Sebagai Pendakwah: Ayat 1-12

Tafsiran Ringkas:
Ayat-ayat permulaan surah ini menyentuh suatu asas yang penting dalam kita memahami konsep beriman dengan Al-Quran dan RasulNya. Allah SWT bersumpah dengan Al-Quran di atas kebenaran wahyu dan rasul pilihanNya yang tujuannya adalah untuk berdakwah serta memberi peringatan (Inzar) dengan wahyu Allah SWT kepada 2 jenis manusia: Ghafilin (manusia-manusia yang lalai) dan Mukminin (manusia yang beriman). Dan diakhiri bahagian ini dengan penegasan bahawa Allah SWT akan menghidupkan kembali manusia diakhirat dan pembalasan akan diberikan kepada setiap manusia kerana setiap amalan sudah tertulis di Luh Al-Mahfuz.

Mutiara Wahyu:
a. Surah ini dimulai dengan dua isu yang memberi impak besar dalam konteks kehidupan seharian seorang manusia; Beriman dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Beriman dengan Al-Quran bermaksud seorang muslim seharusnya membaca, memahami serta mengaplikasi setiap tuntutan dan panduan hidup beragama yang terkandung di dalamnya. Al-syahid Syed Qutb ketika menafsirkan ayat kedua surah ini berkata: Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada ruh yang menghidupkan jiwa. Al-Quran berkomunikasi dengan manusia menurut kondisi kemampuannya. Beriman dengan Rasulullah SAW pula bermaksud mempercayai kesinambungan risalah yang dibawa baginda serta ketaatan yang komprehensif kepada setiap sunnah yang diwahyukan kepada baginda. Firman Allah SWT: Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.Katakanlah (wahai Muhammad): "Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. (Ali Imran; 3:31-32). Oleh itu, setiap aspek kehidupan manusia perlu dipandu dengan kedua sumber wahyu ini supaya tidak sesat sehingga membawa kerosakan dunia dan kesengsaraan akhirat. Manusia yang menolak pengaruh kedua sumber ini dalam rutin hariannya adalah seperti seorang pemandu kereta yang tidak ada stereng dan brek ketika memandu kereta tersebut. Sudah pasti akan mudah terbabas ketika memandu kehidupannya.

b. Sebagai seorang muslim, tugas dakwah berasaskan konsep amar makruf nahi munkar menjadi amanah yang perlu dipikul semua kerana inilah tuntutan sunnah Rasulullah SAW ke atas semua umatnya. Sabda Nabi SAW: Agama itu nasihat. Kami bertanya: Bagi siapa? Baginda bersabda: Bagi Allah dan bagi kitabNya dan bagi RasulNya dan Imam-imam kaum muslimin dan bagi orang ramai mereka (Muslim). Namun dalam kita berdakwah, realiti masyarakat juga perlu diambil kira sebelum sesuatu dakwah itu dilaksanakan. Dalam ayat 6-11, Allah SWT menjelaskan bahawa adalah sunnah mana-mana pendakwah akan berhadapan dua golongan manusia dalam tugasnya; Golongan yang lalai hati-hati mereka (al-Ghafilun) serta mereka yang mengingati Allah SWT dan beriman dengan perkara ghaibiyyat (al-Mukminun). Justeru, dakwah perlu berhikmah kerana setiap golongan memerlukan pendekatan berbeza. Firman Allah SWT: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (al-Nahl; 16:125)

c. Ayat kedua belas dari surah ini menjelaskan hakikat kehidupan manusia di dunia. Hakikat kematian yang pasti berlaku. Kehidupan selepas kematian juga adalah kepastian. Pembalasan amalan di dunia selepas kematian juga kepastian. Melazimi diri mengingati mati menjadikan seorang muslim sedar keutamaan hidup serta lebih bersedia menghadapi kepastian tersebut. Firman Allah SWT: “Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan pada hari kiamat saja akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya dia sudah berjaya. Dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanya kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.” (Ali Imran: 185). Masalah kemanusiaan yang berlaku kebelakangan ini adalah diakibatkan kurangnya keyakinan tentang hakikat kehidupan selepas kematian. Maka hilanglah kecerdikan kemanusiannya. Ibnu Umar pernah berkata: “Aku bersama Rasulullah, lalu seorang lelaki Ansar datang kepada Baginda mengucapkan salam lalu bertanya: Wahai Rasulullah. Manakah antara kaum mukminin yang paling utama? Baginda menjawab: Yang paling baik akhlaknya antara mereka. Dia bertanya lagi: Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? “Baginda menjawab: Yang paling banyak mengingati kematian antara mereka dan paling bagus persiapannya selepas kematian. Mereka itu orang cerdik,”(Ibnu Majah).

2. Kisah Penduduk Kampung: Ayat 13-29

Tafsiran Ringkas:
Syed Qutb menjelaskan dalam tafsirnya tentang hubungan antara kisah ini dengan ayat-ayat sebelumnya: Selepas membentangkan isu wahyu dan rasul serta isu kebangkitan dan pembalasan dalam bentuk keterangan berfakta (Taqririyyah/Factual Statement), surah ini kemudiannya membentangkan isu yang sama dalam bentuk penceritaan kisah (Qasasiyah/Narrative Form) yang menyentuh hati dengan membawakan kisah nasib mereka yang kekal menolak kebenaran wahyu dan kebangkitan. Sepertimana kisah-kisah lain dalam Al-Quran yang bersifat ringkas dan kurang perincian, kisah dalam surah yaasin ini menceritakan bagaimana keadaan penduduk sebuah kampung yang kufur kepada Allah SWT dan para rasul yang diutuskanNya kepada mereka. Al-Quran hanya menyebut bahawa telah diutuskan kepada mereka tiga utusan untuk menyelamatkan mereka dari kekufuran. Para utusan tersebut dihina dan diancam dengan kekerasan hanya kerana mereka membawa seruan yang berbeza dengan amalan kepercayaan tradisi mereka. Kemudian, datang seorang lelaki yang tidak dikenali dari hujung kampung tersebut yang mengajak mereka membenarkan risalah yang dibawa para utusan itu. Namun, oleh kerana sifat mereka yang degil mereka masih enggan menerima kebenaran. Ini bertepatan dengan ayat ke 8-10 yang menjelaskan keengganan mereka menerima kebenaran adalah kerana hati mereka telah mati tertutup. Kemudian lelaki tersebut dibunuh (walaupun tidak dinyatakan dengan jelas tentang pembunuhannya, tetapi bentuk ayat ke-26 menjurus kepada pentunjuk berlakunya pembunuhan lelaki tersebut oleh penduduk kampung yang kufur itu). Maka lelaki tersebut telah mendapat pembalasan syurgaNya seperti apa yang dijanjikan Allah SWT dalam ayat ke-11. Akhirnya, berlakulah pembalasan dari Allah SWT apabila mereka dimusnahkan tanpa dijelaskan bentuk pembalasan tersebut.
Perlu dijelaskan bahawa penceritaan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah ringkas kerana matlamat utama penceritaan tersebut adalah untuk pengiktibaran dan pengajaran. Oleh yang demikian, tidak ada keperluan bagi seorang penuntut ilmu untuk terlampau bersemangat mencari perincian kisah tersebut kerana manhaj penceritaan Al-Quran sudah cukup menjadi panduan dalam memahami realiti kehidupan seorang manusia.

Mutiara Wahyu:
a. Realiti masyarakat yang dinamik dan kompleks kini memerlukan kepada gerak kerja dakwah yang efektif dari segi penglibatan, pengisian dan manhaj. Dari kisah yang direkod dalam surah ini dapt disimpulkan bahawa gerak kerja dakwah yang efektif adalah gerak kerja yang dilaksanakan secara kolektif. Apabila dua orang rasul didustakan golongan al-Ghafilin, diutus pula rasul ketiga untuk memperkasa tugas kedua rasul sebelumnya. Datang pula lelaki tidak dikenali dari ceruk kampung yang ikhlas membenarkan mesej ketiga utusan tersebut, menggambarkan kepada kita bahawa dalam melaksanakan dakwah, sokongan dari orang lain amat penting. Ini disebabkan, apabila kerja dakwah mendapat sokongan dari orang lain samada sokongan berbentuk ilmu, kepakaran, harta dan sebagainya, kesan dari dakwah tersebut akan lebih menyeluruh serta berjaya. Namun, kejayaan dakwah tersebut bukan bergantung kepada berapa ramai ahli yang menyumbang semata. Tetapi kualiti ahli yang terlibat dari segi ilmu dan akhlaq turut berperanan menjayakan dakwah tersebut. Dan apabila dakwah sudah dilaksanakan, sifat tawakal terhadap penerimaan orang perlu ada. Syed Qutb berkata: Apabila ketiga utusan tersebut sudah melaksanakan tugas mereka, maka urusan berikutnya hanya Allah yang akan menentukan.

b. Amat menarik untuk diperhatikan bagaimana Syed Qutb menafsirkan ayat ke-18 dan 19 dengan mengaitkannya dengan isu kepercayaan perkara-perkara khurafat. Beliau berkata: Kehendak Allah SWT ke atas seseorang adalah datang dari diri mereka sendiri dan dari pilihan dan amalan mereka. Inilah kebenaran yang diasas atas keyakinan yang sahih. Untuk mengaitkan kesialan dengan rupa seseorang, tempat atau perkataan adalah khurafat yang mengarut. Masyarakat perlu sedar dan keluar dari segala kepercayaan karut yang menjumudkan pemikiran mereka dengan meninggalkan kepercayaan bahawa sekiranya kita melakukan sesuatu maka sesuatu yang buruk pasti berlaku. Sebagai contoh, sekiranya hendak membina rumah, perlu diadakan majlis tertentu warisan nenek moyang bagi menghalau jin-jin yang mendiami kawasan tersebut. Jika tidak maka sesuatu yang buruk pasti berlaku. Ini semua adalah bentuk kepercayaan yang salah. Berlakunya sesuatu kebaikan dan keburukan adalah dengan kehendakNya dan tidak berkait langsung dengan seseorang atau sesuatu amalan.

c. Kisah ini juga turut menunjukkan sifat golongan Al-Ghafilun dan Al-Mukminun. Golongan Al-Ghafilun disifatkan dengan agresif, jumud, dan tiada kesabaran. Manakala golongan Al-Mukminun disifatkan dengan keikhlasan, amanah, tidak terlalu materialistik, sanggup bersusah demi agama serta proaktif dalam dakwah. Ini merupakan sunnatullah yang direkodkan dalam Al-Quran sebagai pengiktibaran kepada umat selepasnya. Sunnatullah bermaksud, dalam kisah-kisah kaum terdahulu yang diutuskan kepada mereka rasul-rasul, pasti ada golongan yang bersifat sedemikian. Kaum Ad, Thamud, Firaun, lambang golongan Al- Ghafilun. Para rasul adalah lambang golongan Al-Mukminun. Dan apabila golongan al- Ghafilun melampaui batas kekufurannya maka diturunkan hukuman ke atas mereka. Inilah sunnatullah bagi mereka yang al-Ghafilun. Firman Allah SWT: (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad), tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka). Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, (sesuai dengan penduduknya). Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing). Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab; (al-Fajr; 89: 6-13)

bersambung

No comments: