Pages

Saturday, 23 October 2010

Mutiara Wahyu I: Mendekati Surah Yasin

Oleh: Mohd Syauqi Md Zahir Al-Kulimi
Pusat Asasi UIAM

Muqaddimah
Amalan membaca Surah Yasin sudah menjadi sinonim kepada masyarakat Islam di Malaysia. Lazimnya amalan ini diadakan bersempena hari-hari atau keperluan tertentu seperti pada malam-malam Jumaat, pada majlis doa selamat, pada hari sebelum para pelajar menghadapi peperiksaan, pada malam Nisfu Sya’ban, pada perkara-perkara yang berkaitan kematian dan sebagainya. Sehinggakan ramai yang mampu menghafal Surah Yaasin berbanding Surah-Surah panjang yang lain di dalam Al-Quran. Situasi ini adalah amat baik yang menjadi bukti keprihatinan masyarakat kita terhadap syiar Islam iaitu memperbanyakkan bacaan serta hafalan Surah dari Al-Quran. Namun, hakikat yang perlu disedari oleh masyarakat adalah kepentingan memahami apa yang dibaca dan hafal dari Surah tersebut. Sebagai sebuah dokumen yang mempunyai ruh yang menghidupkan jiwa-jiwa manusia, Al-Quran perlu difahami dan diaplikasi dalam kehidupan manusia. Setiap ayat Al-Quran perlu didekati dan dihayati mesej dan mutiara pengajarannya supaya memberi kesan yang mendalam terhadap setiap ruang lingkup kehidupan manusia. Adalah amat indah sekiranya, setiap kali Surah Yaasin didendangkan di mana-mana majlis, setiap pembaca dapat memahami setiap butir kalimah dan ayat yang dibacakan. Justeru keperluan memahami Surah ini adalah sama penting dengan keperluan mentradisikan amalan bacaan Surah Yaasin dalam masyarakat Islam di Malaysia.

Latarbelakang Surah Yaasin
Nama surah ini diambil dari ayat pertama iaitu (Yaasin) serta berdasarkan hadith-hadith nabawi yang turut menyebut nama surah ini sebagai (Yaasin). Surah yang ke 36 dalam al-Quran ini merupakan surah Makkiyyah yang mengandungi 83 ayat. Oleh kerana itu, perbahasan ayat-ayat dalam surah ini berkisar sepenuhnya berkenaan aspek Aqidah Islamiyah yang dibawa Rasulullah SAW kepada umat manusia. Menurut Al-Syeikh Muhammad ‘Ali Al-Sabuni:
Surah ini menyentuh 3 tema asas: Beriman dengan Hari Kebangkitan, kisah penduduk kampung (Ahlul Qaryah), dan dalil-dalil serta bukti keEsaan Tuhan sekalian alam. Surah ini dimulai dengan tema beriman dengan kebenaran Rasul dan wahyu yang diturunkan serta penentangan kaum kafir yang enggan beriman dengan risalah nabawi. Kemudian surah ini membawa contoh kisah Ahlul Qaryah yang mendustakan para rasul yang diutuskan kepada mereka sebagai peringatan serta pengiktibaran kepada mereka yang enggan beriman dengan kebenaran. Surah ini juga membentangkan dalil-dalil Kekuasaan serta KeEsaanNya melalui penciptaan alam yang penuh keajaiban. Surah ini ditutup dengan menyebut tentang tema asas iaitu Kebangkitan dan Pembalasan besertakan dalil kewujudan dan kemungkinan berlakunya hari tersebut. Matlamat utama daripada perbincangan intensif berkenaan aspek Aqidah adalah untuk pembinaan asas keyakinan Aqidah yang benar dan selamat. Surah Yaasin membina keyakinan tersebut melalui 3 manhaj: Pembuktian tentang kepastian berlakunya Hari Kiamat, pengajaran dari kisah kaum terdahulu (Ahlul Qaryah) dan ayat-ayat al-Kawniyyah yang terbentang di hadapan manusia.

bersambung

Intipati pembentangan kertas kerja kedua Mini Seminar: Mendekati Surah Yaasin.

No comments: